Actuele pensioenzaken

WTPIn 2023 is de nieuwe pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen) in werking getreden. Hieronder zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen want het is voor ons gepensioneerden een spannende periode. Spannend omdat er nu bepaald wordt hoe al dat pensioengeld waar wij jaren voor gespaard hebben verdeeld gaat worden. De nieuwe wet betekent voor ons nadenken over deze nieuwe situatie, welke beslissingen moet PME nemen, en hoe we dat kunnen beïnvloeden.

De nieuwe wet regelt dat gepensioneerden gehoord moeten worden. Dit is geregeld via het Hoorrecht. Het Hoorrecht regelt dat je bij de Sociale Partners (Werkgevers en Vakbonden) kunt uitleggen wat ons standpunt is met betrekking tot de verdeling van de pensioenpot van PME.

VGPME, VG-Océ en VG Siemens hebben samen een pensioencommissie ingericht. Deze commissie vult dit hoorrecht voor ons in en heeft haar eisen en wensen vastgelegd in een zogenaamde “Position Paper”. Dit document hebben we op 30 augustus 2023 aangeboden aan de sociale partners zijnde de ROM, Raad van Overleg Metalektro en verduidelijkt in een gesprek. Van deze bijeenkomst is een kort intern verslag gemaakt door Aart Bongers en een formeel verslag opgesteld door het ROM-bureau.

Na eind augustus 2023 volgde een lange radiostilte veroorzaakt door een geschil tussen vakbonden en werkgevers over de invloed van de ploegentoeslag op het pensioen. Er zit echter weer beweging in de situatie en dat is maar goed ook, want volgens planning had er al een transitieplan moeten zijn en een transitieplan regelt de manier waarop ons nieuwe pensioen ingericht gaat worden.

Half maart ontvingen we een brief van de ROM waarin zij de vervolgstappen aankondigden. Eind maart werden de hoofdlijnen voor de nieuwe pensioenregeling gepubliceerd. Inmiddels hebben wij een uitnodiging ontvangen voor een tweede overlegronde in het kader van het hoorrecht. Een verslag van dit tweede overleg op 16 april jl. is toegevoegd.

Wordt vervolgd....