Personalia

wolken

 

De inhoud van deze webpagina's is gebaseerd op gegevens die het secretariaat en de ledenadministratie van de Vereniging Gepensioneerden Siemens ontvangen van, onder meer,  Siemens Human Resources. Als redactie moeten wij daarbij de kanttekening plaatsen dat door allerlei oorzaken de informatietoevoer onregelmatig en verre van volledig is. Ten aanzien van de overlijdensberichten geldt bovendien dat de berichtgeving steeds achteraf plaats vindt.  

Overleden
Klik hier voor overlijdensberichten.