Ledenvoordelen

zondergaggenau 

De VG Siemens staat primair voor uw pensioenbelangen. Secundair streven we ernaar om een aantal voordelen voor u te realiseren - of in stand te houden - die direct of indirect met Siemens te maken hebben.

Zo proberen we de informatie over de collectieve verzekeringen die Siemens afsluit - en waarvan u als gepensioneerde van Siemens ook gebruik kunt maken - zo up to date mogelijk te houden.

In 2021 hebben wij u voor het eerst mogen uitnodigen voor het AKO kerstconcert, hetgeen door veel gepensioneerden erg gewaardeerd wordt. Wij blijven dit doen zolang Siemens ons daartoe in staat stelt.

Leden van onze vereniging hebben het exclusieve recht om aankopen te doen in de digitale BSH-personeelswinkel. Daarin zijn aantrekkelijke aanbiedingen te vinden en heeft u 5 jaar garantie op al uw aankopen.