De Vereniging

VGSiemens 17 jaajpgr

 

De VG Siemens (Vereniging Gepensioneerden Siemens Nederland), bestond vorig jaar twintig jaar. De vereniging behartigt de belangen van haar leden (ca 800) bij allerlei interne en externe instanties. Het kan daarbij gaan om complexe pensioenzaken, zoals koopkrachtvermindering, zorgverzekering en het overheidspensioenbeleid.

Pensioenfonds Metalelektro
Siemens Nederland heeft de pensioenuitvoering ondergebracht bij het PME (Pensioenfonds Metalelektro). Wij, als gepensioneerden, zijn hierdoor meer op afstand van Siemens en de pensioenuitvoerder komen te staan. Wij zijn opgegaan in een groter geheel en ieder zal voor zich verder moeten zorgen.

Zo groot mogelijk
Alleen een zo groot mogelijke vereniging van Siemens-gepensioneerden zal onze eigen identiteit in stand kunnen houden en met onze vertegenwoordigers in het PME-verantwoordingsorgaan en het bestuur kunnen wij, als VG Siemens, onze invloed laten gelden binnen het PME.

Samenwerking en invloed
Daarnaast kan een grote VG Siemens via de Koepel Gepensioneerden (KG) invloed uitoefenen op het behartigen van de belangen van ons ouderen. Ook hebben wij een zetel in het Verantwoordigings Orgaan (VO) van het PME.